St@rtman

VERKEERSVEILIGHEID en DUURZAME MOBILITEIT: Regels, Tips, St@rtmanweetjes, Activiteitenkalender

 

Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) heeft een interessant bundeltje uitgegeven met als onderwerp “Veilig naar school”.

IMG_2089

 

Het bevat tal van nuttige tips voor de ouders, afhankelijk van hoe men zich naar school begeeft (te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, met de wagen of met de brom-of motorfiets).

Deze folder is raadpleegbaar op http://webshop.bivv.be.

Hij kan gedownload worden in de rubriek Educatie, Ouders 0-16jr, zowel in de subgroep 0-6 jaar als in 6-12 jaar.

Strappen (stappen en trappen)

IMG_1484

We zien je graag te voet, of rijdend op de fiets. Beter dan passief op de achterbank, kan je niet vroeg genoeg beginnen om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Kinderen leren zo van jongsafaan hoe het er in het verkeer aan toe gaat.

Week van de Mobiliteit

Mobiliteit is voor velen nog te vaak synoniem aan verplaatsingen met de auto. Een aantal Vlaamse duurzame mobiliteitsorganisaties bundelen de krachten in de Week van de Mobiliteit om hier verandering in te brengen en ons gedrag aan te passen. In principe valt deze samen met de derde week van september.

Een belangrijke doelstelling van dit evenement is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school te verplaatsen. De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets, heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en is bovendien gezond voor je kind!

Om deze doelstelling te bereiken worden een aantal acties waaronder de Strapdag, georganiseerd. Basisschool de St@rtbaan neemt hieraan deel door de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten aan te moedigen om op die dag massaal te voet of met de fiets naar school te komen. Dit is een belangrijke stap om ouders en kinderen te sensibiliseren en te doen nadenken over hun mobiliteitsgedrag.

Nationale Applausdag voor Fietsers

De Nationale Applausdag voor Fietsers kadert in een initiatief van de Fietsersbond en vindt jaarlijks plaats op de eerste dag van de lente. Om de fietsers te feliciteren, te bedanken en aan te moedigen worden in gans Vlaanderen applausacties opgezet.
Ook Basisschool de St@rtbaan schrijft hierop in. Op die dag worden de fietsers op een welverdiend applaus getrakteerd bij aankomst op school en krijgen ze een leuke verrassing.

Goed zichtbaar zijn is belangrijkIMG_1213

Door goed zichtbaar te zijn, dragen kinderen die stappen/fietsen bij aan verkeersveiligheid.
Jongeren moeten zichzelf meer beschermen en mogen er niet van uit gaan dat automobilisten hen steeds in alle omstandigheden opmerken.

Hoe kan ik beter zien en gezien worden?

Kies voor kledij met opvallende kleuren overdag en heldere kleuren bij duisternis of in het donker. Een fluohesje is ideaal.

Tevens doeltreffend zijn reflecterende stroken en accessoires evenals een met fluo of reflecterend materiaal gepimpte boekentas of rugzak.

Een fiets met goede verlichting en wettelijke reflectoren is een must. Rijden met slecht werkende of zonder fietsverlichting is heel gevaarlijk. Het gevaar is niet zozeer dat jezelf minder ziet maar dat je te laat of niet wordt opgemerkt door de auto’s.

Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV) heeft een brochure “Val op veilig! Val veilig op!” met tal van nuttige zichtbaarheidstips uitgegeven. Deze kan via webshop.bivv.be/nl aangekocht en gratis gedownload worden.

Helm Op Fluo Top

In aanloop naar de Helm Op Fluo Top actie, organiseert Basisschool de St@rtbaan jaarlijks een themadag in het teken van de zichtbaarheid. De St@rtman is van de partij, de leerlingen van het lager onderwijs krijgen tips om beter op te vallen in het verkeer, de kleuters maken spelenderwijs kennis met reflecterend materiaal. Iedereen krijgt een toepasselijk cadeautje.

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), waarmee de school naast het dragen van fluo/reflecterende kledij ook het dragen van de fietshelm op een leuke en eenvoudige manier wil aanmoedigen.

De kinderen met een fietshelm en/of fluo/reflecterende outfit worden beloond met stickertjes die ze op een spaarkaart kleven. Van zodra ze voldoende stickertjes gekleefd hebben, kunnen ze met hun spaarkaart gratis naar het Serpentarium in Blankenberge of naar ZOO Antwerpen of Planckendael.

Tussen de herfst- en de krokusvakantie deelt de St@rtman bijgestaan door de ouderraad op willekeurig gekozen ochtenden stickers uit aan de kinderen die in regel zijn. De stickers kunnen ook klassikaal worden gespaard en gekleefd op een speciale poster. De klassen die hun poster helemaal vol krijgen, maken kans op toffe prijzen.

Gouden Regels voor meer veiligheid in de omgeving van basisschool de St@rtbaan:

IMG_1426

 • In de Schelstraat hebben kinderen prioriteit. Auto’s moeten traag rijden (maximum 30km/hr) en moeten zich aanpassen aan voetgangers en fietsers.
 • Er is een veilige oversteekplaats (zebrapad) recht voor de rode schoolpoort, gebruik deze. Uiteraard is het van belang dat kinderen bij het oversteken voldoende uitzicht hebben. Geparkeerde en stilstaande auto’s in de buurt van de oversteekplaats zijn uit den boze.
 • De verkeersdrempels in de buurt van de school zijn bedoeld om de snelheid van de voorbijrijdende voertuigen in te perken. Het zijn GEEN voorrang verlenende oversteekplaatsen, let hier goed voor op.
 • Ook op andere plaatsen in de buurt van de schoolpoort hebben kinderen onbelemmerd uitzicht nodig. Geparkeerde en stilstaande auto’s maken de straat voor kinderen onoverzichtelijk en gevaarlijk, daarenboven hinderen ze een vlot verkeer. Daarom moet het parkeer- en stilstandverbod aangegeven door verkeersborden E3, in de betrokken zones strikt nageleefd worden.
 • Maak gebruik van het veilige fietspad tussen de schoolparking en Halveweg indien het op je weg van en naar school ligt.
 • In alle haast naar school komen, brengt jezelf maar ook anderen in gevaar. Bekijk hoe je het ochtendgebeuren anders en efficiënter kan organiseren. Met snelheid maak je de verloren tijd misschien wel goed, maar besef dan wel dat er risico’s genomen worden.
 • Rustig naar school komen zonder haast, geeft onze kinderen dadelijk de juiste houding om met een rustige gemoedstoestand de dag te beginnen.

Kiss-and-ridezone

IMG_1469

Het autoverkeer aan de schoolpoort verloopt niet altijd even vlot. De kiss-and-ridezone in de schoolomgeving is bedoeld om voor meer structuur te zorgen bij het afzetten en ophalen van de kinderen, wat de veiligheid van alle weggebruikers ten goede komt.

Gebruiksregels

In de kiss-and-ridezone is het verboden te parkeren.

Opdat de zone optimaal zou renderen, is het primordiaal dat de ouders niet langer dan nodig blijven staan om hun kinderen af te zetten of op te pikken.

Ouders van kleuters krijgen de toestemming om hun kleuter(s) tot aan de poort te begeleiden en dan direct te vertrekken.

Ouders van leerlingen van de lagere school gebruiken de kiss-and-ridezone zoals voorzien:
STOPPEN – UITSTAPPEN – VERTREKKEN (de ouders begeleiden de kinderen NIET naar de poort). Bij voorkeur gaan de boekentassen mee achterin in de auto om het uitstappen vlot te laten verlopen. De ouders die even mee willen, moeten gebruik maken van de voorziene parkeerruimte.

Wegrijden uit de kiss-and-ridezone doe je ENKEL in de rijrichting.

De kiss-and-ridezone rendeert minder bij het ophalen van de kinderen. Ouders blijven op de kiss-and-ridestrook staan om hun kinderen op te wachten en gebruiken deze als een kortparkeerzone.

Ook dan blijft een vlotte doorstroming van de kiss-and-ridezone in zekere mate mogelijk wanneer alle bestuurders die ervan gebruik wensen te maken, de discipline aan de dag leggen om hun kinderen pas op te halen vanaf of na het belsignaal. De kinderen begeven zich naar de zone tegen dat de ouders aankomen. Dit is de enige manier om bij het ophalen de wachttijden in te perken.

Dodehoek problematiek

IMG_1483

Een dode hoek is het gebied vóór, naast en achter een vrachtwagen waarop de bestuurder géén of moeilijk zicht heeft. Extra spiegels verkleinen dit gebied maar lossen het probleem niet volledig op.

Veiligheidstips

Maak steeds oogcontact met de bestuurder.

Fietsers stoppen nooit onder of ter hoogte van de spiegels. Dit is bijvoorbeeld gevaarlijk als een vrachtwagen rechtsaf slaat en de fietser ernaast rijdt. Hij kan dan door deze aangereden worden, met vaak ernstige gevolgen.

Voetgangers, inzonderheid volwassenen met kleine kinderen, houden voldoende afstand van de vrachtwagen.

Blijf zeker uit de dode hoek.

Dodehoek themadag

Jaarlijks (eind mei-begin juni) wordt er op school een themadag omtrent de dodehoek problematiek georganiseerd in aanwezigheid van de St@rtman. De kinderen van de derde graad (5de en 6de leerjaar) worden op deze dag in contact gebracht met de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen. Ze leren hoe gevaarlijke situaties te vermijden en veilig te fietsen in de buurt van vrachtwagens.

Er wordt hierbij beroep gedaan op didactisch materieel zoals een dode hoek maquette en een dodehoek zeil. Verder wordt er een vrachtwagen gestationeerd op de speelplaats zodat de kinderen de dodehoek gevaren aan den lijve kunnen ondervinden. Ze kunnen ook zelf plaats nemen achter het stuur teneinde zich beter te kunnen inleven in de situatie van de bestuurder.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de ouderraad in samenwerking met de schooldirectie.

Fietscontroles zijn nuttig

IMG_1229

Veel scholieren rijden met een fiets die technisch niet in orde is. Statistieken wijzen uit dat drie fietsen op de vier niet in orde zijn en dat één fiets op de drie beschouwd kan worden als gevaarlijk.

Er is dus nood aan regelmatige fietscontroles die omkaderd worden met voorlichting (over de verplichte fietsuitrusting, het nut van een veilig uitgeruste fiets) en het stimuleren van het regelmatig nazien en onderhouden van de eigen fiets.

Wanneer?

Er zijn twee momenten waarop een fietscontrole bijzonder zinvol is: in de herfst, dus voor de winter, wanneer een fiets het hard te verduren krijgt en in mei, dus voor de zomer, wanneer er veel wordt gefietst.

Het is daarenboven raadzaam om bestendig aandacht te hebben voor de toestand van de fietsen van de leerlingen. Zo kunnen er “on the spot” gerichte fietscontroles plaatsvinden (bijvoorbeeld controle van de fietsverlichting bij duisternis).

Werkwijze

Er zijn verschillende werkwijzen mogelijk, waarbij de voorkeur uitgaat naar volgende elkaar aanvullende controlevormen.

De leerlingen controleren zelf hun fiets.
De locale politie voert de controle uit.
De school organiseert de fietscontroles in samenwerking met de ouderraad en een aantal vrijwilligers. Een hulppakket hiervoor is gratis verkrijgbaar via de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).

Rij met een veilige fiets!

Een fiets moet altijd in orde zijn! Dit is één der basisvoorwaarden van veilig fietsen. Van kapitaal belang zijn onder andere een goed werkende verlichting, de aanwezigheid en goede staat van de wettelijk vereiste reflectoren, goed werkende remmen, fietsbel en in goede staat verkerende banden.

Is je fiets gecontroleerd en is er iets mis mee? Laat dat vlug herstellen. Misschien kunnen papa of mama het probleem oplossen?
Er volgt misschien geen tweede controle, maar dat is geen reden om je fiets niet in orde te brengen! In het verkeer is een veilige fiets een noodzaak. Je kunt geluk in het verkeer een duwtje geven!

IMG_1485

Wat zijn verkeersouders?
Verkeersouders zijn vrijwilligers die ijveren voor de verkeersveiligheid en -vaardigheid van schoolkinderen. Het project “Verkeersouder” van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) loopt reeds een tiental jaren. Naast ouders komen ook oma’s, opa’s, tantes, nonkels en andere vrijwilligers die niet noodzakelijk een band hebben met de school, in aanmerking.

Wat kunnen verkeersouders doen?
Helpen bij schoolactiviteiten inzonderheid wanneer deze betrekking hebben op verkeersveiligheid en mobiliteit.
Fietsgroepen begeleiden bij een schooluitstap.
Kleuters en peuters begeleiden tijdens de “leer vaardig FIETSEN” themadagen.Kinderen én ouders wijzen op verkeersproblemen.

Waarom verkeersouder worden?
De verkeersveiligheid van de leerlingen is niet alleen de verantwoordelijkheid van de directie en de leerkrachten. Ook als ouder heb je een verantwoordelijkheid. Samen bereik je meer!

Voordelen
Gratis startpakket (fluohesje, lidkaart, kortingsbon Bobbejaanland, …).
Gratis DATS 24-tankkaart die recht geeft op extra korting.
Gratis deelname aan de Dag Verkeer op School VSV.
Attentie om de verkeersouders te bedanken (Vb: gratis filmtickets).Toegang tot de facebookpagina “verkeersouders”.
Korting op alle VSV publicaties.
Interesse om verkeersouder te worden van de St@rtbaan?
Stuur een mailtje naar jean-pierre.thiry@telenet.be of bel naar 0477813546.

Garanties
Verkeersouder worden is een engagement op maat. Het opnemen van taken gebeurt op vrijwillige basis en afhankelijk van de tijd die de verkeersouder kan en wenst vrij te maken.

De opdrachten uitgevoerd als verkeersouder vallen onder de noemer van vrijwillige schoolactiviteiten en worden gedekt door de schoolverzekering, zowel op gebied van burgerlijke aansprakelijkheid als tegen lichamelijke ongevallen.
Meer informatie vind je op www.verkeersouders.be

IMG_1628

Werkgroep Verkeer Zonhoven

De gemeente Zonhoven heeft een werkgroep verkeer opgericht die vier maal per jaar samenkomt. De meeste sociale groepen zijn vertegenwoordigd door afgevaardigden, o.a. van de scholen, oudercomité, andere adviesraden zoals de jeugdraad, sportraad, milieuraad, … Ook de gemeenteraadsfracties zijn hierin vertegenwoordigd. De belangrijkste thema‟s rond mobiliteit worden hier besproken. De verschillende doelgroepen kunnen ook zelf agendapunten aanbrengen.

Vertegenwoordiging

Basisschool De St@rtbaan wordt in de werkgroep vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Ouderraad.
Voor nieuwe agendapunten, vragen, inputs inzake verkeer en mobiliteit die de school aanbelangen, kan contact worden opgenomen met de schooldirectie of rechtstreeks met Thiry Jean Pierre (jean-pierre.thiry@telenet.be – 0477813546).

Vergaderingen

De werkgroep vergadert viermaal per jaar, in principe in de loop van de maanden maart, juni, september en december.

Verslag van actuele agendapunten die basisschool De St@rtbaan aanbelangen

Wegmarkeringen Schelstraat (zebrapad en Kiss-and-ridezone)
De heraanleg van het zebrapad en de markeringen van de Kiss-and-ridezone zal worden uitgevoerd door een aannemer in het voorjaar 2018. De oude verfresten werden reeds verwijderd en de hoogdringende nood werd gelenigd door de gemeente zelf die op 06 december het zebrapad heeft aangelegd. Dankjewel gemeente Zonhoven voor dit Sinterklaascadeau.

Fietspad De Drij Dreven
Initieel was het de bedoeling om in De Drij Dreven gescheiden fietspaden aan te leggen vanaf Zonhoven(Halveweg) tot in Heusden-Zolder. Het Agentschap Natuur&Bos (ANB) heeft het plan van aanleg afgewezen omwille van natuurbehoudsoverwegingen. Het overleg tussen beide gemeenten en de provincie is vastgelopen en dreigt op de lange baan te worden geschoven. Zonhoven heeft daarom beslist om de strook tussen de Vogelsancklaan en de Vogelzangstraat alvast te voorzien van gescheiden fietspaden. De riolerings- en wegenwerken zullen starten in 2020.
De uitbreiding van het fietspad tot de Vogelzangstraat wordt bestudeerd. De gemeente heeft hieromtrent nog geen beslissing genomen.

Fietssnelweg Hasselt-Neerpelt
Een fietssnelweg zal worden aangelegd tussen Hasselt en Neerpelt. Op het grondgebied van Hasselt en Zonhoven zal de snelweg grotendeels de spoorlijn 18 volgen. De ontwerpplannen geven geen uitsluitsel over hoe de kruising van de snelweg met de Halveweg ter hoogte van Zonhoven station zal gerealiseerd worden. Dit zal het onderwerp uitmaken van een afzonderlijke studie over de heraanleg van het verkeersknooppunt Halveweg, Wijvestraat, Boomsteeg en Engstegenseweg. Dit project zal de veiligheid van een belangrijke toegangsader naar de St@rtbaan, gevoelig verbeteren. We moeten echter nog wat geduld uitoefenen want in 2018 wordt eerst gestart met het verhogen van de spoorwegbrug in Hasselt. Het gedeelte Zonhoven komt hierna aan de beurt. Wanneer dit zal zijn ligt nog niet vast.

Route2school (https://www.route2school.be)
Dit is een project ontwikkeld door het Instituut voor Mobiliteit (imob)-UHasselt in samenwerking met Abeona Consult BVBA. Tot op heden werd het uitgerold in een 30-tal gemeenten waaronder Peer, Overpelt, Hoeselt, Riemst en Bilzen.
Het project heeft als doel scholen en gemeenten te helpen bij het analyseren van de verkeersveiligheid op de schoolroutes en het verzamelen van informatie over het verplaatsingsgedrag van de schoolkinderen.
De verzamelde informatie wordt verwerkt tot een digitale schoolroutekaart, raadpleegbaar op zowel de website als via een smartphone-app.
Oplossingen worden aangereikt en samen met de gemeente, politie en scholen wordt een actieplan opgesteld teneinde de schoolomgeving en vooral de woon-schoolpendel veiliger te maken.
De kostprijs van het totale pakket van voormelde diensten bedraagt +/-6.500€.
Het voorstel om de implementatie van het project in onze gemeente in overweging te nemen werd gunstig onthaald.
Er werd gekozen voor een benadering in twee stappen. In een eerste fase hebben de ouderraden van de Zonhovense scholen de ondersteuning van het project geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de invoering van het project een voldoende groot draagvlak heeft bij de ouders. Derhalve wordt in een tweede fase de behoefte uitgedrukt en gemotiveerd en het dossier teruggekoppeld naar de gemeente, welteverstaan via het forum van de schooldirecties. Het is de bedoeling om het dossier uiterlijk eind januari 2018 aan de gemeente over te maken.

Volgende meeting
Maart 2018.

 

Activiteiten schooljaar 2017-2018

IMG_1489

 

 

STRAPDAG (Week van de mobiliteit) – 22 september 2017

De STRAPDAG zet de leuke aspecten van stappen en trappen in de verf.

Fietscontrole – 22 september 2017 (tijdens STRAPDAG)

Voor leerlingen die dagelijks naar school fietsen, is een veilige fiets levensnoodzakelijk.

Zien en gezien worden – 27 oktober 2017

De kinderen informeren over hoe meer zichtbaar zijn in en hoe bewust deel te nemen aan het verkeer.

Helm op Fluo Top – van 6 november 2017 tot 19 februari 2018

De kinderen aansporen om meer zichtbaar te zijn en een helm te dragen tijdens het fietsen.

Tekenwedstrijd Kiss-and-ridezone – januari 2018

De aandacht vestigen op een correct gebruik van de kiss-and-ridezone.

Nationale Applausdag voor Fietsers – 21 maart 2018

Het fietsen promoten bij de schoolkinderen, ouders, familie en leerkrachten.

Leer vaardig FIETSEN – van 23 tot 27 april 2018

Kinderen voorbereiden op het verkeer door fietsbehendigheid, stuurvaardigheid en verkeersveilig gedrag te oefenen.

De Grote Verkeerstoets – van 23 tot 27 april 2018

Toetsen van de verkeerskennis rond vijf thema’s: verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, algemene verkeersregels.

Het Grote Fietsexamen – 24 mei 2018

De kinderen testen en nagaan of ze in staat zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen.

Dode hoek van een vrachtwagen – 31 mei 2018

De kinderen de gevaren van de dode hoek van een vrachtwagen leren kennen.

 

””

IMG_1488

 

 

 

 

St@rtman nieuwsflash november 2017

Strapdag
Op 22 september heeft De St@rtbaan deelgenomen aan de Strapdag, tijdens dewelke de leuke aspecten van stappen en trappen in de verf werden gezet.
Er werden 343 strappers geteld, waaronder 214 trappers en 129 stappers.
Op een totaal van 430 kinderen betekent dit bijna 80% deelnemers, hetgeen op zen minst een succes kan worden genoemd.

Fietscontroles
De lokale politie heeft tijdens de Strapdag fietscontroles uitgevoerd, op 28 van de 115 gecontroleerde fietsen werden gebreken vastgesteld. Bijna allen hadden betrekking op ontbrekende of beschadigde reflectoren. Er werd aangedrongen op de herstelling van de gebreken, zeker met de “donkere maanden” die er aankomen.

Themadag “Zien en gezien worden”
Op 27 oktober is de St@rtman langsgegaan in de klassen en heeft hij de kinderen geïnformeerd omtrent zichtbaarheid in het verkeer en het nut van de fietshelm.
De kleuters werden in contact gebracht met opvallende kleuren zoals fluo.

Helm Op Fluo Top
De Helm Op Fluo Top actie loopt van 6 november 2017 tot 19 februari 2018 in de lagere school.
De kinderen met fluokledij en/of fietshelm worden elke ochtend door de leerkracht beloond met stickertjes die ze op een spaarkaart kleven. Van zodra ze voldoende stickertjes gekleefd hebben, kunnen ze tussen 01 maart en 30 september 2018, met hun spaarkaart gratis naar het Serpentarium in Blankenberge of naar ZOO Antwerpen of Planckendael.
Voor resultaten is het nog te vroeg en wordt verwezen naar de nieuwsflash van februari 2018.

Victor&Victor
Sinds kort vatten 2 veiligheidsmannetjes genaamd Victor&Victor, post aan de schoolpoort. Door hun aanwezigheid vestigen ze extra aandacht op de verkeersregels en -gevaren. Victor&Victor maken voortaan deel uit van het straatbeeld in de omgeving van de schoolpoort.

Verkeersouders
Verkeersouders zijn vrijwilligers die ijveren voor de verkeersveiligheid van schoolkinderen.
Naast ouders komen ook oma’s, opa’s, tantes, nonkels en andere vrijwilligers in aanmerking.
Voor meer info wordt verwezen naar de rubriek verkeersouder op de st@rtmanpagina van de school website (www.de-startbaan.be/strtman/).
Indien interesse, mail dan naar: jean-pierre.thiry@telenet.be.

Komende acties/evenementen
06 november 2017 – 19 februari 2018: Helm Op Fluo Top actie
januari 2018: Tekenwedstrijd Kiss-and-ridezone
21 maart 2018: Nationale Applausdag voor Fietsers

startman

Eerdere initiatieven zoals de Kiss-and-ridezone, het aanpassen van de schoolparking en het schoolfietspad tot aan de Halveweg hebben de schoolomgeving veiliger gemaakt.

Maar er is meer, want veiligheid is een zaak van én voor iedereen. We creëren vaak zelf de onveilige situaties door misschien te laat te vertrekken naar school of door fout te parkeren of door de afspraken in de Kiss & Ride-zone niet echt te respecteren.

En zo denkt ook St@rtman… een bizarre held die plots opduikt aan de schoolpoort. Hij zet ons aan om met z’n allen meer aandacht te besteden aan ons verkeersgedrag aan de schoolpoort. Hij moedigt ons daarenboven aan om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Met tal van acties staat hij de kinderen, de familie en het schoolteam met raad en daad bij.

We roepen daarom iedereen op om de afspraken en de verkeersregels in de schoolomgeving correct na te leven.

Johan Vanhoyland, directeur                                                                                                                                                                                                   

 

 • Basisschool De St@rtbaan directeur: Johan Vanhoyland
 • Schelstraat 10
  3520 Zonhoven

 • Tel: 011/81.47.45
  Gsm: 0474/46.90.87
  E-mail: info@de-startbaan.be