ledenlijst en contacten

Contacten

Alle vragen, bekommernissen, opmerkingen, suggesties die betrekking hebben op het schoolgebeuren of de activiteiten van de ouderraad, mogen steeds doorgegeven worden.

  • email:                                                        ouderraad@de-startbaan.be
  • de voorzitter:                                              jean-pierre.thiry@telenet.be
  • Facebookpagina                                          ouderraad de Startbaan
  • spreek iemand van de ouderraad aan

Ledenlijst

De lijst der leden verschijnt door hier op te klikken.