GDPR

Beste ouder

25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening Gegevensbescherming in (AVG of GDPR). Deze wetgeving verfijnt de rechten die u als ouder (leerling) heeft en de plichten die wij als school hebben.

Als school stellen we steeds het veilig en juist gebruik van uw gegevens voorop. De basis voor deze verwerkingen is voor ons altijd de bestaande Belgische wetgeving. De nieuwe Europese wetgeving is een verdere uitbouw op deze wetgeving.

Het bewaken en beveiligen van de privacy en gegevens van onze leerlingen en ouders is voor ons een vaste taak binnen ons schoolpakket. Mocht u hieromtrent vragen of bedenkingen hebben, kan u steeds contact opnemen met de school via het aanspreekpunt van de school via privacy@de-startbaan.be.

Met vriendelijke groeten

De directeur
Johan Vanhoyland